fransa akreditif

Bu yazımızda Fransa bazında akreditif işlemleri açıklamaya çalışacağız. Bu sayfada Fransa’nın ekonomik ve siyasal bilgilerinin yanı o Fransa’ya ait ihracat ve ithalat verilerine genel olarak değinilmiş ve böylece incelenen ülkenin dış ticaretteki konumu açıklanmaya çalışılmıştır. Daha sonraki bölümde ise o Fransa’nın başlıca bankaları ve bu bankaların swift kodları tanıtılmıştır. Son bölümde ise ele alınan ülke ile dış ticaret yaparken nasıl bir ödeme stratejisinin takip edilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler : fransa akreditif, fransa ihracat akreditif, fransa akreditif işelmleri, fransa ithalat akreditif, fransa teminat mektubu, fransa ihracat ithalat, fransa ile ödeme yöntemleri

Fransa akreditif başlıklı bu yazının tüm hakları Akreditif Bilgi Merkezi |  www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak Akreditif Bilgi Merkezi | www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır.
Fransa akreditif ile ilgili detaylı bilgiye yandaki linkten ulaşabilirsiniz : http://www.akreditif.biz.tr/fransa_akreditif.html 
Uncategorized içinde yayınlandı | , , , , , , ile etiketlendi

akreditif eğitimi

Anahtar Kelimeler : Dış ticaret akreditif eğitimi, ihracat eğitimi, ithalat eğitimi, Akreditif eğitimi, Türkiye’nin heryerine akreditif eğitimi, akreditif uzmanlık eğitimi, dış ticaret eğitimi, cdcs akreditif uzmanından akreditif eğitimi, özel kurs akreditif, akreditif özel ders, birebir akreditif eğitimi, online akreditif eğitimi.

akreditif_egitimi

Bu yazının tüm hakları Akreditif Bilgi Merkezi |  www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak Akreditif Bilgi Merkezi | www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır.

Dış ticaret diğer bir tanımı ile ithalat ve ihracat işlemleri birbiri ile bağıntılı pek çok bilginin bir araya gelmesi ile gerçekleştirilen komplike bir süreci ifade etmektedir. Bu süreçler,

Finansman Süreci
Kalite ve Uygunluk süreci
Pazarlama Süreci
Üretim Süreci
Lojistik Süreci olarak kabaca beş ana bölümde incelenebilir.

Akreditif bilgisi olmadan dış ticaret tam olarak kavranılamaz…

Akreditifli ödemeler dış ticareti oluşturan tüm bu elementler hakkında önemli ölçüde bilgi sahibi olunması gereken bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Akreditif dış ticaretin en zor ve detaylı kısmını oluşturmaktadır diye iddalı bir giriş cümlesi yazarsak sanırım mübalağa etmemiş oluruz.

Akreditifler doğru kullanıldığında dış ticarette önemli bir finansman ve pazarlama aracı olabilmektedirler.

Ayrıca akreditif işlemlerini başarı ile sonuçlandırabilmek için de üretim, kalite ve lojistik süreçleri ve bu süreçler sonucunda alınan belgeler hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir.

Şöyle ki akreditif belgeler üzerinden ilerlemektedir. Üretim, kalite ve lojistik işlemleri ile elde edilen ve akreditif kurallarınca ibrazı şart koşulan belgeler hakkında tam ve detaylı bir bilgi sahibi olunması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.
En genel anlamı ile dış ticarette kullanılan bir ödeme yöntemi olan akreditifi diğer ödeme yöntemlerinden ayıran iki temel özellik bulunmaktadır. Bunlar,
Akreditif ödemeler 100 yıla yaklaşan ve sürekli revize edilen kurallara tabi olarak işlemektedirler.
Akreditifli ödemelerde lehtarların paralarını hak edebilmeleri için bankalara uygun vesaik ibraz etmeleri gerekmektedir. İbraz edilen vesaik bankalarca söz konusu kurallara göre detaylı olarak incelenmektedir.
Dolayısı ile akreditifli ödeme ile çalışılırken hem akreditif kuralları çok iyi bilinmelidir hem de kuralların günlük uygulamaları hakkında pratik bilgilere sahip olunmalıdır. Zira akreditif tahtında ödeme almaya hak kazanabilmek ancak işlemlere aracılık eden bankarın incelemesinden olumlu olarak geçen evraklar ile mümkün olabilmektedir.

Sonuç olarak akreditifli ödeme ile çalışan firmaların akreditif ile çalışmaktan çekinen firmalara karşı önemli bir üstünlüğü olmaktadır.

Online Akreditif Özel Ders :

Akreditif konusunda edindiği bilgi birikimini paylaşmak ve Türkiye’de akreditif kullanma düzeyini arttırmak amacıyla Akreditif Bilgi Merkezi olarak kendisini dış ticaret alanında yetiştirmek isteyen arkadaşlara yardımcı olmak için online özel ders hizmeti başlatıyoruz.

Siz de kendinizi akreditif konusunda geliştirmek istiyorsanız websitemiz üzerindeki iletişim formunu doldurmak sureti ile bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Uncategorized içinde yayınlandı | , , , , , ile etiketlendi

cezayir teyitli akreditif ile ihracat yapmak

Anahtar Kelimeler : cezayir ihracat, cezayir akreditifli ihracat, teyitli akreditif, teyitli akreditifin faydaları, teyitli akreditif komisyonları,

Cezayir ihracatçılar açısından ilginç bir pazar konumundadır. Doğalgaz zengini olan ülkede sürekli artan ihracat gelirlerine paralel olarak ithalatın da artan bir ivme kaydettiği görülmektedir.

Aşağıdaki tabloda görüldüğü Cezayir dış ticaret fazlası veren bir ülkedir. bunun anlamı ihracatının ithalatından fazla olduğudur. özellikle yaşanan küresel finansal kriz döneminde yani 2009 ile 2010 yıllarında düşen doğalgaz fiyatlarına bağlı olarak cezayir ihracatının düştüğü görülmektedir. Buna rağmen cezayir’in ithalatının düşmediği aksine artış gösterdiği tablodan görülmektedir.

DIŞ TİCARET

2008

2009                                                                           

2010

2011

Değişim (%)

İthalat

39.156

39.294

40.473

46.453

14,78

İhracat

78.233

45.194

57.053

73.390

28,63

Cezayir ihracatlarında akreditif kullanılması zorunludur. Cezayir akreditif işlemleri ile ilgili detaylı bilgiye bir önceki yazımızdan oluşabilirsiniz.  (cezayir ihracatlarında akreditif kullanma zorunluluğu)

Geçen zaman içerisinde edindiğimiz tecrübeler bize Cezayir bankaları ile çalışmanın gerçekten zor olduğunu göstermektedir.

 

 

cezayir akreditif, teyitli akreditif içinde yayınlandı | , , , , , ile etiketlendi

cezayir ihracatlarında akreditif ödeme kullanma zorunluluğu

Anahtar Kelimeler : cezayir ihracatlarında akreditif ödeme kullanma zorunluluğu, cezayir ihracatlarında akreditifli ödeme, cezayire ihracat yaparken akreditif ile ödeme yapmak,cezayir akreditifi, akretif cezayir, cezayir ayçiçek yağı ihracat, cezayir salça ihracat, cezayir gıda ihracat, cezayir tekstil ihracat, cezayir makina ihracat, cezayir ihracatında risk, cezayir ihracatlarında riskli noktalar, cezayir vesaik mukabili ödeme, cezayir mal mukabili ödeme, cezayir güvenli ödeme, cezayir garantili ihracat ödemesi almak, cezayir örnek akreditif, cezayir akreditif çalışmak, cezayir akreditif risk, cezayir nasıl ihracat yapılır.

2009 yılının ortalarından itibaren Cezayir Hükümeti’nin almış olduğu bir kararla tüm ithalat işlemlerinde akreditif kullanılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kararın diğer bir anlamı ise cezayir’e yapılacak olan tüm ihracat işlemlerinin akreditif ile gerçekleştiriliyor oluşudur.

Özellikle kararın alındığı ilk yıllarda akreditif uygulamalarına uzak olan ihracatçı firmaların epey zorlandığı görülmüştür. Bu zorlanmada Türkiye’li ihracatçı firmaların akreditif metnine uzak oluşları kadar Cezayir’in zor iş yapılan bir ülke olmasının ve Cezayir bankalarının UCP 600 kurallarına riayet etmekte gönülsüz davranmalarının da bir katkısı olduğu aşikar bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Cezayir Dünya Bankası ekonomik koşullarının iş yapmaya elverişliliği kriterlerine göre 178 ülke arasında 125. sırada yer almaktadır.
 
Cezayir pazarında fırsatları değerlendirmek için nasıl bir yol izlenmelidir. 
 
 1. Müşterinizi çok iyi tanıyınız.
 2. Olabildiğince basit bir akreditif metni ile çalışmaya özen gösteriniz.
 3. Akreditif metninde bilmediğiniz veya tam olarak anlamadığınız herhangi bir kısmın olmamasına dikkat ediniz.
 4. Risk unsurunun çok iyi değerendirilmesi işlem öncesinde yapılması gereken konudur. Akreditifte risk konusunun açıklandığı bu sayfadan bir akreditif işlemindeki başlıca riskleri tanıyabilirsiniz.
 5. Daha sonra riskinizi nasıl düşüreceğiniz üzerinde durmanız gerekmektedir. Akreditif işlemlerinde risk düşürme yollarının açklandığı bu sayfaya bakmanız sizin için faydalı olabilir.
 6. Son olarak akreditif tebrübe ve bilgi gerektiren bir konu olduğ için bu konuda zaman bir kişiye danışmanızda fayda olabilir.

Cezayir İhracat Akreditif Danışmanlığı :

İhracat işlemlerinde eğer akreditifli ödeme kullanılacak ise ve eğer firmalar yapacakları bu akreditif işlemi ile ilgili olarak danışmanlık almak istemekte iseler bu durumda verilecek hizmet ihracat akreditif danışmanlığı olarak adlandırılmaktadır.

 

İhracat işlemleri bir satış sözleşmesinin hazırlanması ile başlamakta, daha sonra hazırlanan satış sözleşmesinin imzalanması, malların sevk edilmesi, evrakların toplanması ve evrak ibrazının yapılması ve mal bedelinin tahsil edilmesi operasyonel sırasını izlemektedir.

Bir akreditifli ihracat işleminde danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda aşağıdaki sıra doğrultusunda müşterilerimize yardımcı olmaktayız.

 1. İşlem bazında risk analizi yapılması
 2. Akreditif metni hazırlanması veya detaylı akreditif metni incelemesi
 3. İşlem boyunca destek sağlanması
 4. İbraz öncesi belge kontrolü

Tüm bu işlemlerin uluslararası geçerliliğe sahip akreditif uzmanlık belgesi sahibi tecrübeli bir akreditif uzmanı (CDCS) tarafından yapılması taraflara yarar sağlayacaktır.

cezayir akreditif içinde yayınlandı | , , , , , , , , , ile etiketlendi

rusya akreditif

Anahtar Kelimeler : akreditif, rusya akreditif, rusya ithalat akreditif, rusya ihracat akredtif, rusya taze sebze akreditif,rusya sebze ihracatı garanti ödeme,rusya ihracat ödeme,rusya dolandırcılık sorunu,rusya ödeme alamama,rusya vesaik mukabili ödeme,rusya tır ile yükleme,rusya swift mesajı,rusya banka lc,rusya örnek akreditif,rusya federasyonu,

Rusya inanılmaz büyüklükte doğal kaynaklara sahip bir ülkedir. özellikle petrol ve doğalgaz kalemlerinde Dünya’daki sayılı ihracatçılardan birisi konumundadır. Rusya gayri safi yurtiçi hasıla bakımından Dünya’nın 10. büyük ekonomisidir. Satın alma paritesi bakımından incelendiğinde ise 6. ülke konumundadır. 2000 yılında 6 milyon kişi olan orta sınıf 2006 yılına gelindiğinde ise 55 milyona çıkmıştır.

Bu ekonomik veriler Rusya’nın hızla büyüyen bir pazar konumunda olduğunu göstermektedir. Ayrıca Rusya Türkiye’ye yakın olması dolayısı ile de dış ticaret işlemlerinde nakliye açısından bir avantaja sahiptir.
akreditif çözüm

Bu yazının tüm hakları www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır.

Rusya bundan yaklaşık 20 yıl kadar önce sosyalist bir ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçmiştir. Bu geçiş planlı bir şekilde yapılamamış ve plansız geçiş sonrasında arkasında enkaz halinde sanayi, üretim ve insan topluluğu bırakmıştır. Yeni düzen içerisinde özellikle ilk yıllarda yaşanan bocalamanın ardında Federal Rusya sahip olduğu doğal kaynaklar sayesinde ekonomisini hızla düzeltme yoluna gitmiştir. Hali hazırda ihracatının büyük çoğunluğunu petrol ve doğalgazın oluşturduğu Rusya’da sanayi üretimi halen istenilen düzeyde değildir. tüm bu sebeplerden ötürü Rusya türk ihracatçıları açısından hem bir fırsat hem bir risk ülkesi konumundadır.

Rusya İhracatlarında Başlıca Riskler Nelerdir?
 1. Dil bariyeri Rusya için başlıca sorunlardandır.
 2. Rusya mevzuatının Türkiye’nin uyumlu olduğu AB mevzuatına göre farklılıklar göstermesi de ikincil bir risk kalemi olarak karşımıza çıkmaktadır.
 3. Rusya’nın yaşamış olduğu sistem değişikliği sonrasında daha yeni yeni ticari kültürünün gelişmeye başlaması ve devlet otoritesinin yanında mafyavari yapılarında bulunması ise üçüncü önemli risk kalemi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Rusya İhracatlarında Başlıca Fırsatlar Nelerdir?
 1. Rusya’nın Türkiye’ye olan coğrafi yakınlığı.
 2. Türkiye’nin üretmiş olduğu sebzze ve meyvelerin Rusya’da iklim koşulları nedeni ile üretilememesi
 3. Rusya’nın sürekli gelişen ekonomik yapısı ve artan refah düzeyi.

Örnek Olay : Bir Türk ihracatçısını dolandıran Rus firmalarının yaptığı örnek olayı aynen aktarıyorum.

Elimize malesef çok geçen bir uygulamada Rusya’daki bir firmanın aşağıdaki şekilde Türkiye’de yerleşik firmayı dolandırmış olduğunu görmüş durumdayım.

 1. İngiltere’de yerleşik gözüken bir şirket üzerinden Türkiye’de yerleşik bir ihracatçı firma ile temas kuruluyor. Büyük ihtimal bu bir paravan firma.
 2. Daha sonra Rusya’dai bir banka araclığı ile Türkiye’deki firmaya akreditif açılıyor. Fakat Rusya’da akreditif açan banka diğer bir Avrupa Bankası gibi göstermiş kendisini ama aslında bu bir göz boyama.
 3. Daha sonra malların Kazakistan’a gönderilmesi isteniyor.
 4. Akreditif metninde yapısal hatalar mevcut olmasına rağmen ihbar bankası sadece kendisine gelen swift mesajını doğrulamakla yükümlü olduğu için içerik anaizi yapmaksızın akreditifi ihracatçı firmaya bildiriyor.
 5. Akreditif metninde ayrıca düzgün ibrazı engelleyici maddeler mevcut olduğundan amir banka belgelere rezerv vurup evrakları geri gönderiyor. 
 6. Ürünler tır ile gönderildiği için ürünler bir şekilde Kazakistan’a sokulup ithalat işlemi tamamlanıyor. Tabi olan yalnızca akreditife güvenerek gerekli kontrolleri yapmadan işleme başlayan Türkiye’deki ihacatçı firmaya oluyor.

Rusya pazarında riskleri fırsata dönüştürmek için nasıl bir yol izlenmelidir.  

 1. Rusya ihracatlarınızda güvenli ödeme yöntemleri ile çalışınız. Örneğin akreditifli ödeme ile çalışmak vesaik mukabili ödemeye göre her zaman çok daha avantajlı olacaktır.
 2. Risk unsurunun çok iyi değerendirilmesi ilk adımda yapılması gereken konudur. Akreditifte risk konusunun açıklandığı bu sayfadan bir akreditif işlemindeki başlıca riskleri tanıyabilirsiniz.
 3. Daha sonra riskinizi nasıl düşüreceğiniz üzerinde durmanız gerekmektedir. Akreditif işlemlerinde risk düşürme yollarının açklandığı bu sayfaya bakmanız sizin için faydalı olabilir.
 4. Son olarak akreditif tebrübe ve bilgi gerektiren bir konu olduğ için bu konuda zaman bir kişiye danışmanızda fayda olabilir.
rusya akreditif içinde yayınlandı | , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi

çin akreditif

cin ithalat akreditif

cin ithalat akreditif

Anahtar Kelimeler : akreditif çin halk cumhuriyeti , ithalat çin akreditif, çin ithalat akreditifi, çinden akreditif ile ithalat yapmak , çin ithalat akreditif uzmanı, çinden akreditif ile mal almak, akreditif desteği çin, ÇHC akreditif, ÇHC ithalat, akreditif danışmanlık çin, akreditif ile çinden mal getirmek, çin tekstil ithalat akreditif,çin makine ithalat akreditif, çin akreditif açmak, teyitli akreditif çin, teyitsiz akreditif çin, prc,

Çin ile yapılan dış ticaret işlemlerinde kullanılan akreditifler günümüzde önem kazanan bir uygulama alanı olmaktadır.  Çin’li firmalar akreditif işlemlerinde kazandıkları beceri ve uygulama gücü ile kendilerine bir rekabet avantajı sağlamaktadırlar.

Dünya’nın ikinci büyük ekonomisi konumuna yerleşen Çin ucuz işgücü maliyetleri ve devlet sübvansiyonları (değeri düşük tutulan Yuan gibi..) ile Dünya’nın başlıca üretim üssü konumundadır. Ayrıca Çin Dünya’nın başlıca ihracat yapan ülkelerinden birisi konumundadır.

Çok uygun maliyet ile ürünler üretip satma kapasitesine ulaşan Çin son 10 yıl içerisinde Türkiye’ye önemli miktarda ürün ihracatı yapar konuma gelmiştir.

akreditif çözüm

Bu yazının tüm hakları Akreditif Bilgi Merkezi | www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak Akreditif Bilgi Merkezi | www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır.

Çin getirmiş olduğu avantajların yanı sıra ithalatçı firmalar için pek çok riski de beraberinde taşımaktadır. Bu risklerin farkında olan ithalatçılar genellikle peşin ödeme yapmak istememektedirler ve ürünlerini akreditif vasıtası ile Çin’den alma yoluna gitmektedirler. fakat Çin’in dış ticaret alanında kat ettiği yol yalnızca üretim konusu ile sınırlı kalmamıştır. Özellikle son 5-6 yıl içerisinde dış ticaretin finansmanı konusunda da Çin’li firmalar ve çalışanlar önemli mesafe kat etmişlerdir.

 
İthalatçı firmalar açısından Çin’in taşımış olduğu başlıca riskler nelerdir?
 1. Çin kapalı bir ekonomiden serbest piyasa ekonomisine ancak son 20 yıl içerisinde geçmeye başlamıştır. Geçiş halen sürmekte olup internet yasaklarından basın özgürlüğüne kadar pek çok konuda halen kısıtlamaların olduğu bir gerçektir. Bu kısıtlamalar firmaların pazar araştırması yapmasından ülkede olup bitenlere tam olarak haberdar olmasına kadar pek çok konuda sıkıntı yaratmaktadır.
 2. Çin’de latin harflerinden farklı bir alfabede yazılan, Avrupa dillerine göre karmaşık ve pek çok değişik lehçeden oluşmuş bir dil kullanılmaktadır. Çin dil bariyeri en yüksek ülkelerden birisidir.
 3. Çin nüfus olarak dünya’nın en kalabalık ülkesidir. Çin’de fakir ve zenfgin arasındaki ekonomik uçurum artma eğilimi göstermektedir. Fazla nüfus ve artan gelir adaletsizliği etik değerlere bağlı olmayan pek çok dolandırıcı kişi için bulunmaz fırsatlar yaratmaktadır. 
 4. Çin üreticilerinin bir diğer sıkıntısı da istenilen kaliteye ulaşamama problemidir. Çin’den mal alan ithalatçılar çoğu zaman istedikleri kaliteden düşük kalitede ürün teslim aldıkları şikayetinde bulunmaktadırlar. 

İthalatçı firmalar Çin’den mal getirirken risklerden nasıl korunabilirler?

 
 1. Çin’de yerleşik ve mal tedariği konusunda uzman firmalardan destek alınması yoluna gidilmelidir. Hatta pek çok Türk girişimci yıllardır Çin’de bulunmaktadır ve Çin’den mal tedariği konusunda uzmanlaşmışlardır. Bu firmalardan profesyonel yardım alınması önemli bir risk düşürücü etmen olarak düşünülmeli ve değerlendirilmelidir.
 2. Peşin ödeme yapılmamalıdır. 
 3. Numune bedelleri mümkün mertebe ödenmemelidir. Gerekirse numune onayına istinaden yürürlüğe girecek bir satış sözleşmesi hazırlanıp imzalanmalıdır. Böylece karşı firmaya ciddi olunduğu mesajı iletilmelidir. 
 4. Malın kalitesini göstermeyen sadece ürünlerin yüklendiğini gösteren bir taşıma belgesi olan konşimento kopyasına istinaden ödeme kabul edilmemelidir.
 5. Görüldüğünde ödemeli vesaik mukabili ödeme kabul edilmemelidir. Zira bu şekildeki bir ödemede de ithalatçı firma mal kalitesi konusunda herhangi bir elle tutulur güvenceye sahip olamamaktadır.

Tüm bu yukarıdaki noktalar karşısında geriye 2 ödeme alternatifi kalmaktadır. Bunlardan ilki açık hesap iken ikincisi ise akreditifli ödemedir. Hiçbir mantıklı firmanın tanımadığı bir ithalatçıya ilk seferde açık hesap ödeme ile mal vermeyeceğini kabul edersek bu durumda Çin’den mal alırken kullanılacak ödeme yöntemi olarak akreditif tek ciddi alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır.

 
  Çin akreditiflerinde hangi noktalara dikkat edilmelidir?
 1. Karşınızda sürekli akreditif ile çalışmaya alışmış akreditif konusuna hakim bir firma olduğunu bilerek işleme başlamakta fayda vardır.
 2. Mümkünse vadeli akreditifler ile çalışmakta fayda vardır. Nakliye belgesinden sonra 45 gün içinde ödemeli bir vade çoğu zaman için yeterli olacaktır.
 3. Ürünün kalitesini gösteren belgeler mutlaka akreditif metnine eklenmelidir.
 4. Ürünün tam olarak yüklendiğini gösteren belgeler mutlaka akreditif metnine eklenmelidir.

Yukarıda açıklanan risk noktalarına dikkat ederek ve akreditif metninde gerekli önlemleri alarak Çin’den daha güvenli olarak ürün ithalatı yapmak mümkün olacaktır. Tüm ithalatçılarımıza hayırlı işler dileriz…

ithalat akreditif içinde yayınlandı | , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi

akreditif kırdırmak

Akreditif tutarının akreditif vadesinden önce nakde çevrilmesi işlemine genel kullanımda akreditifin kırdırılması denilmektedir. Akreditif terimleri içerisinde ingilizce’de “negotiation” türkçe ise “iştira” olarak adlandırılmaktadırlar.

Bu yazının tüm hakları Akreditif Bilgi Merkezi | www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak Akreditif Bilgi Merkezi | www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır.

Akreditifin Kırıdırılması : Bilindiği gibi akreditif şarta bağlı bir ödeme yöntemidir. Akreditif açılmış olması o akreditif altında akreditif lehtarına hemen ödeme yapılacağı anlamına gelmemektedir. Akreditif altında ödeme almaya hak kazanabilmek için ilk önce yükleme yapılmalı ve daha sonra akreditifte ibrazı şarta bağlanmış vesaiklerle beraber ödeme talep edilmelidir. Amir banka ibraz edilen belgeleri inceledikten sonra uygun evrak ibrazında belgeleri kabul edip akreditif vadesinde ödeme yapmak üzere akreditif lehtarına bir ödeme tarihi vermektedir.
İşte akreditifin kırdırılması denilen husus bu noktada devreye girmektedir. Amir bankalar tarafından kabul edilip ödeme vadesi bildirilen akreditifler ile ilgili olarak Türkiye’deki görevli bankalar piyasadaki geçerli ticari iskonto oranları üzerinden akreditifi vadesinden önce iskonto ederek ödeme yapabilmektedirler.
Vadeli Akreditifler Yükleme Öncesi İskonto Ettirilebilir mi? : Hayır. vadeli akreditifler yükleme öncesinde iskonto ettirilemezler. ilk önce yükleme yapılmalı ve belgelerin amir banka tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.
Teyitli Akreditifler İskonto Ettirilirken Teyit Bankasının Rolü Nasıl Olmaktadır? : Teyit bankası uygun evrak ibrazında amir banka gibi ödeme yükümlülüğü altındadır. Dolayısı ile eğer bir teyit bankası uygun evrak ibrazını tespit edip evrakları kabul etmiş ise bu durumda akreditif vadesinde ödeme yapmakla yükümlüdür. Elbette bir bankanın kendi ödeme yükümlülüğünü iskonto etmesi daha kolay olacağı için teyitli akreditifin daha kolay iskonto ettirilebileceği düşünülmelidir.

 

akreditif iskontosu içinde yayınlandı | , , , , , , , ile etiketlendi

at sight akreditif

“at sight” kelime anlamı olarak görüldüğünde demektir. Akreditif terminolojisinde ise vesaik ibrazında ödemeli akreditif olarak kullanılan bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır.

At sight ödeme ile anlatılmak istenilen kavram bankaların ibraz edilen belgeleri inceledikten sonra eğer uygun evrak ibrazına karar verirlerse ödemeyi vakit geçirmeksizin yapmalarıdır. Bilindiği üzere bankaların kendilerine ibraz edilen vesaikleri incelemek için ucp 600’e göre 5 iş günü süreleri bulunmaktadır.

Dolayısı ile genellikle at sight bir akreditifte ödeme vesaik ibrazını takip eden 5 iş gününü izleyen sürecin hemen sonunda yapılmaktadır.

akreditif çeşitleri, akreditif ödeme içinde yayınlandı | , , , , , , , ile etiketlendi

akreditif çeviri

Akreditif metinlerinin çevirisi ayrı bir uzmalık alanıdır. Yalnızca yabancı dil bilgisi yeterli olmamakta ve bunun yanı sıra akreditif metninin yorumlanması için gerekli teknik bilgi de çok önemli bir şart olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu yazının tüm hakları www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır.

Akreditif metinlerinin tercümesi çok ayrı bir uzmalık gerektirmektedir. Aşağıda maddeler halinde neden akreditif tercümesinin uzmanlık istediği açıklanmıştır.
 1. Her akreditif metni kensisine özgüdür. İstenilen evraklar, uyulması gereken şartlar gibi maddeler akreditif metninden akreditif metnine farklılık göstermektedir. Bu nüans farkları ise birebir tercüme ile çoğu zaman anlaşılamaz bir hale girmektedir.
 2. Akreditif terimleri onlarca yıllık uygulama sonucunda oluşmuş çok geniş bir havuzu içerisinde barındırmaktadır. Bu terimlerin anlamları tam olarak bilinmeden akreditif metninin anlaşılması mümkün olmamaktadır.
 3. Akreditif işlemlerinde risk düşürmek için bazı temel noktaların anlaşılması gerekmekedir. Bu noktalar ise yalnızca işin uzmanlarınca fark edilebilmektedir.
 4. Akreditifler ancak uygun evrak ibrazında yani rezervsiz döküman ibrazında ödeme ile sonuçlanmaktadır. Akreditif metni incelenirken mutlaka ibraz sırasında oluşabilecek olası hataların önceden fark edilip tespit edilmesi gerekmektedir.

Tüm bu yukarıda saymış olduğumuz nedenlerden ötürü akreditif tercümesi yerine işin uzmanı tarafından hazırlanmış “Akreditif İnceleme Raporlarının” tercih edilmesi daha sağlıklı olacaktır.

Akreditif inceleme raporları ile ilgili daha detaylı bilgiye www.akreditif.biz.tr sitesinden ulaşabilirsiniz.

Akreditif Danışmanlık içinde yayınlandı | , , , , , , ile etiketlendi

Akreditif Danışmanlık

Türkiyenin ilk akreditif danışmanlık firması 3 yaşında.

Gün geçmiyor ki, Türkiye’nin ihracat ve ithalat rakamlarında yeni zirve haberleri basına düşmesin, yeni hedefler belirlenmesin. Türkiye ekonomisi son yıllarda sağlamış olduğu ihracat ve ithalat başarısı ile gelişmeye devam ediyor. Düne kadar ihracat yapmayan veya ihracatı düşünmeyen Küçük ve Orta Ölçekli pek çok işletme de çok değil 5-6 yıldır ihracata ve buna parallel olarak da ithalat işlemlerine başladılar.

İster ihracata yeni başlayan firmaların isterse de uzun yıllardır dış ticaret yapıyor olsun, firmaların en çok zorlandıkları konuların başında dış ticarette ödeme yöntemleri gelmektedir. Hem ihracatçı hem de ithalatçı için uygun ödeme yönteminin seçimi büyük önem taşımaktadır. Günümüz rekabet koşullarında pek az ithalatçı  firma peşin ödeme yapmaya yanaşmaktadır. Henüz ticari ilişkinin başlangıcında ise mal mukabili çalışmaya başlamak ihracatçılarımız için büyük bir risk kaynağı olmaktadır. Dolayısı ile hem ihracatçıyı hem de ithalatçıyı belirli oranda risklere karşı koruyan akreditifli ödemeler doğru kullanıldıklarında dış ticarette ödeme yöntemi olarak çok etkin sonuçlar vermektedirler.

Küreselleşen dünyada artan rekabet koşulları sonucunda dış ticaret firmalarının kar marjlarını sürekli olarak düşmektedir. Üstelik yaşanan küresel kriz firmaların, ülkelerin ve bankaların iflasına neden olmuştur. Mevcut durumda firmaların ödeme riskleri hiç olmadığı kadar artmıştır. Tüm bu gelişmeler hem ihracatçılar hem de ithalatçılar için önemli bir güven unsuru oluşturan akreditifli ödemelerin önemini bir kat daha arttırmıştır.

Neden Akreditif :

1.      Çok az ithalatçı firma peşin ödeme yapmaya yanaşmaktadır.

2.      Tanınmayan firmalara mal mukabili mal yollamak çok risklidir.

3.      Akreditif ihracatçıya ve ithalatçıya belirli oranda güvence sağlar.

4.      İhracatçı uygun vesaik ibrazında parasını alır, ithalatçı da uygun vesaikler ile mallarını çeker.

Neden Akreditif Danışmanlığı :

1.      Her 100 akreditiften 70 ila 80′i ilk ibrazda rezervler nedeni ile bankalarca red edilmektedir.

2.      Akreditifler uygulamadaki zorlukları ile ayrı bir uzmanlık gerektirmektedir.

3.      Akreditif konusunda uygulamadan gelen tecrübe sorunların çözümünde büyük öneme haizdir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri firması Türkiye’deki firmaların akreditifli işlemleri en etkin ve doğru bir şekilde kullanmasına yardımcı olmak amacıyla Akreditif Uzmanı ( CDCS ) olan Özgür EKER tarafından kurulmuştur. Firmamız akreditif üzerine uzmanlaşmış ilk danışmanlık firması olma özelliğini de taşımaktadır. Tüm ihracat ve ithalat akreditifleriniz için Akreditif Danışmanlık Hizmetleri temasa geçebilirsiniz.

Ayrıca tüm ihracat ve ithalatçılarımıza sunmuş olduğumuz akreditif.biz.tr web sitemizde ücretsiz olarak;

1.      Akreditif Çeşitleri

2.      Akreditif Tanımı

3.      Akreditif Nasıl Açılır

4.      Akreditif Nedir

5.      Akreditif İşleyiş Prosedürü

6.      UCP 600

7.      Incoterms

8.      Akreditif Uygulamalarında Swift mesajları ve pek çok başlık hakkında ücretsiz kaynak niteliğinde yazılarımıza ulaşabilirsiniz.

Akreditif Danışmanlık içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi