Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri

Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri başıklı yazı www.akreditif.biz.tr nin katkıları ile hazırlanmıştır ve alınan izin ile yayınlanmıştır.

Dış ticarein ilk adımı ihracatçı ile ithalatçının anlaşmaya varması ve vardıkları bu anlaşmayı satış sözleşmesi şeklinde kağıda dökmeleri ile başlamaktadır. Daha sonraki adımda ise ithalatçıyla anlaşılan şekilde malı yükleyen ihracatçının, mal bedelini temin etmesi gelmektedir. İhracatçı eğer ürettiği malın karşılığını zamanında alamazsa oldukça zor duruma düşecektir. Bu durum özellikle ihracatçıların ve aynı zamanda da ithalatçıların dış ticarette kullanılan ödeme şekilleri hakkında yeterince bilgi sahibi olmalarının ne derece zorunlu olduğunu kanıtlamaktadır. İhracatçı ve ithalatçılar ödeme yöntemleri hakkında elde edecekleri bilgilerle karşılaşılabilecekleri muhtemel riskleri en az düzeye indirmiş olacaklardır. Dış ticarette ödeme şekilleri aşağıdaki gibi beş ana grup altında toplanabilir.

Peşin ödeme veya Prefinansman : Peşin ödeme şeklinde, ithalatçı satışa konu olan malları elde etmeden önce mal bedelini ihracatçıya göndermekte, mal bedelini alan ihracatçı daha sonra malı yüklemektedir. Peşin ödeme şeklinde, ithalatçının ihracatçıya tam olarak güven duyması gerekmektedir. Peşin ödeme şeklinde alıcı satıcıya bir finansman sağladığı için bu ödeme şeklinin bir diğer adı da prefinansmandır.

Mal Mukabili Ödeme: Mal mukabili ödeme , peşin ödemeye göre tam ters istikamette işlemektedir. Mal mukabili ödemede ihracatçı mal bedelini almadan önce malı ithalatçıya göndermektedir. Mal mukabili ödeme şekli ihracatçının ithalatçıya tam olarak güven duyduğu durumlarda kullanılmalıdır. Mal mukabili ödeme ihracatçı için risk seviyesinin en yüksek olduğu ödeme şeklidir. İhracatçı malını sevk ettikten sonra sevkiyata ilişkin vesaiki bedelsiz teslim edilmek kaydıyla bir banka aracılığı ile veya doğrudan ithalatçıya göndermektedir.

Kabul Kredili Ödeme: Kabul kredili ödeme şeklinde ihracatçı malları ithalatçıya göndermeden önce ithalatçının kabulüne bir poliçe düzenleyip göndermektedir. Daha sonra gönderdiği poliçenin ithalatçı tarafından kabulüne mütakip ürünlerin sevk işlemlerine başlamaktadır. İhracatçı ithalatçıya gönderdiği poliçenin bir banka tarafından da ödeme güvencesine alınmasını istiyebilir. Bu durumda ihracatçı poliçenin müşteri tarafından kabulü ve ithalatçının bankası tarafından aval verilmesi sonrasında yüklemeyi yapmaktadır. Kabul kredili ödeme temel olarak ithalatçıyı finanse etmek üzerine kurulmuştur. Üzerine çekilen poliçeyi kabul eden ithalatçı ödeme için ekstra bir süre kazanmaktadır. Kabul kredili ödeme poliçenin iskonto edilmesi halinde ihracatçıya da kaynak sağlayan bir ödeme yöntemidir. Kabul kredili ödeme aynı zamanda vadeli akreditifler gibi vadeli mal alım-satımı işlemine de entegre edilerek kullanılmaktadır. Akreditif işlemlerinde kullanılan kabul kredili ödemede, vade, kambiyo senetlerinden poliçe vasıtasıyla belirlenmekte olup akreditifsiz işlemlerdeki poliçelerden tek farkı,  poliçe bedelinin vadesinde ödeneceği hususunda bir bankanın dönülemez taahhüdünü içermesidir.

Vesaik Mukabili Ödeme : Vesaik Mukabili Ödeme, uluslararası ticarete konu emtia bedelinin anılan emtiayı temsil eden belgelerin alıcıya teslimi karşılığı ödenmesi prensibini ifade eden bir ödeme yöntemidir. Türkçeye tam bir çeviri yapmak gerekirse “Belgeli Tahsil” olarak çevrilebilecek olan “Vesaik Mukabili Ödeme” , ingilizcede  “Documentary Collection” olarak adlandırılmaktadır.

Akreditifli Ödeme:
Akreditif diğer ödeme şekillerine göre hem ihracatçının hem de ithalatçının kendisini güvende hissedeceği ve her iki taraf için de belirli oranlards güvence sağladığı ödeme şeklidir. İhracatçı, ürünleri akreditif şartlarına uygun olarak sevk ettiği ve akreditif şartlarını yerine getirdiği zaman mal bedelini alacağını bilmekte; ithalatçı ise ihracatçı ile yaptığı anlaşma şartlarına uygun akreditifi bankasına talimat vererek açtırdığı anda ihracatçının art niyetli hareket etmediği sürece malları istediği zaman ve miktarda alacağını bilmektedir.

Bu yazının tüm hakları www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır.

Reklamlar
Bu yazı Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri içinde yayınlandı ve , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.