Devredilebilir Akreditif

Devredilebilir akreditif; transferable letter of credit başıklı yazı www.akreditif.biz.tr nin katkıları ile hazırlanmıştır ve alınan izin ile yayınlanmıştır.

İngilizce’de transferable letter of credit teriminin karşılığı olarak Türkçe’de Devredilebilir Akreditif veya Transfer Edilebilir Akreditif kullanılmaktadır.

Devredilebilir akreditifler bir uluslararası alım satım işleminde ihracatçının aynı zamanda üretici olmayıp alım satım işlemine aracılık eden aracı konumunda olduğu durumlarda kullanılmaktadır. İhracat işlemine aracılık eden firmalar düşük kar marjları işlem yapan ve genellikle yapılmakta olan dış ticaret işlemlerine yetecek kadar sermayeye sahip olmayan, komisyon üzerinden çalışan kuruluşlardır. Transfer edilebilir veya diğer ismi ile devredilebilir akreditifler, aracı ihracatçıların ( birinci lehtar ) kendi lehlerine açılmış olan akreditifleri, malları temin edecekleri kuruluş veya kuruluşlara ( ikinci lehtar ) devretmelerine olanak sağlamaktadırlar. Devredilebilir akreditifler, UCP 600 ‘ün 38. maddesinde ele alınmıştır. UCP 600 38. maddesinde ele alınan konulara başlıklar halinde aşağıda kısaca değinilmiştir;

* Bankalar açıkça onaylamadıkları sürece bir akreditifi devretmek zorunda değildirler.

* Bir akreditifin “Devredilebir” olabilmesi için özellikle bunu taşıyan bir ibare taşıması gerekmektedir. “transferable”

* Akreditifin devir masrafları aksine hüküm yoksa birinci lehtar tarafından karşılanmak zorundadır.

* Kısmi yüklemeye izin veren akreditifler birden fazla ikinci lehtara devredilebilir.

* Devredilmiş olan bir areditif, aksine bir hüküm akreditif metnine eklenmemiş ise,tekrar devredilemez.

* Devreilen akreditif, asıl akreditifin şartlarını belirli maddeler hariç aynen taşımak zorundadır. Birinci lehtar, akreditif tutarı,vadesi vb.. bazı özelliklerin tutarlarında azaltmaya gidebilir.

Devredilebilir akreditiflerin nasıl çalıştıklarını açıklayan örnek şekile aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://akreditif.files.wordpress.com/2009/04/devredilebilir-akreditif.pdf

Bu yazının tüm hakları www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır.