Teyitli Akreditif

Teyitli Akreditif başlıklı yazı www.akreditif.biz.tr nin katkıları ile hazırlanmıştır. Akreditifli işlemlerle ilgili danışmanlık hizmetleri için lütfen iletişime geçiniz.

İngilizce’de confirmed letter of credit olarak tanımlanan,Türkçe’de ise teyitli  Akreditif olarak isimlendirilen akreditif çeşididir.

Teyitli akreditiflerin kullanılış amacı , lehtarın amir bankadan dolayı taşıdığı riskleri sıfıra indirmek istemesidir. Teyitli akreditiflerde, amir bankanın yanı sıra ikinci bir bankanın daha geri dönülemez ödeme garantisi mevcuttur. Bu ikinci banka çoğunlukla lehtar ile aynı ülkede bulunmakta ve genellikle ihbar bankası olmaktadır.

Teyit bankası, amir banka akreditiften doğan ödeme sorumluluğunu reddetse bile ödeme yapma veya poliçe kabul etmekle yükümlüdür. Eğer akreditif iştira edilebiliyorsa teyit bankası aynı zamanda lehtara karşı iştira görevini yerine getirmekle yükümlüdür.

Teyitli akreditiflerle ilgili önemli bir ayrıntı da sadece dönülemez akreditiflere ( gayri kabili rücu akreditifler ) teyit verilebiliyor olunmasıdır. Teyitli akreditif , lehtar ,amir banka ve teyit bankasının tümünün rızası olmadan revize edilemez,değiştirilemez veya iptal edilemez.

Bu yazının tüm hakları www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır.