Teyitsiz Akreditif

Teyitsiz Akreditif başlıklı yazı www.akreditif.biz.tr nin katkıları ile hazırlanmıştır. Akreditifli işlemlerle ilgili danışmanlık hizmetleri için lütfen iletişime geçiniz.

İngilizce’de unconfirmed letter of credit olarak tanımlanan, Türkçe’de ise teyitsiz  akreditif olarak isimlendirilen akreditif çeşididir.

Teyitsiz akreditifler , akreditif metninde amir bankanın diğer başka bir bankadan akreditife teyit vermesini istemediği veya amir bankanın teyit talebinin teyit vermesi istenilen banka tarafından red edildiği durumlarda kullanılmakta olan akreditif türüdür.

Diğer bir deyişle teyitsiz akreditifler,akreditifi açan amir banka (issuing bank) haricinde başka bir bankanın geri dönülemez ödeme güvencesini taşımayan akreditif türü olarak tanımlanabilmektedir.

Teyitsiz akreditiflerde , ihbar bankasının ( advising bank ) görevi amir bankadan gelen akreditif metnininin kaynağının doğruluğunu tespit ettikten sonra lehtara iletmekle sınırlıdır. Dolayısı ile ihbar bankasının teyitsiz akreditiflerde ödeme ile ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Kendisinden akreditife teyidini eklenmesi istenilen herhangi bir banka bu teyit talebine olumlu yanıt vermek zorunda değildir. Bir banka ancak bir akreditife teyidini eklediğini açık olarak bildirdikten sonra akreditife teyidini eklemiş olmaktadır.

Bu yazının tüm hakları www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır.