Vesaik ibrazında ödemeli akreditif

at sight payment letter of credit, belge ( vesaik ) ibrazında ödemeli akreditif başıklı yazı www.akreditif.biz.tr nin katkıları ile hazırlanmıştır ve alınan izin ile yayınlanmıştır.

Tüm akreditifler lehtar tarafından akreditif şartlarına uygun olarak gerekli belgelerin ibraz edilmesi ve bu belgelerin akreditif şartlarına uygunluk göstermesi durumunda ödemenin ne şekilde ve hangi vade ile yapılacağını belirtmek zorundadırlar.

Akreditifler bünyelerinde genel olarak dört çeşit vade yöntemi barındırabilmektedir.

  1. At sight payment letter of credit; belge ibrazında ödemeli akreditif
  2. Deferred Payment letter of credit, vadeli akreditif
  3. Acceptance letter of credit ; poliçe kabüllü akreditif
  4. Negotiation ; iştira akreditif

Hemen belirtmek gerekir ki bu ödeme şekilleri aynı akreditifte bir arada bulunabileceği gibi tek başlarına da bulunabilmektedirler. Örneğin belge ibrazında ödemeli akreditifler poliçe ihtiva edebilecekleri gibi poliçesiz olarak da açılabilmektedirler. Oysa vadeli akreditiflerde poliçe amir banka tarafından istenilen akreditif vesaikleri arasında yer almaz. Eğer vadeli bir akreditifte poliçe de bulunuyorsa bu durumda bu tip akreditifler poliçe kabüllü akreditif sınıfına girmektedir. Bu kısa hatırlatmadan sonra yazımızın ana başlığına yani belge ibrazında ödemeli akreditiflerin açıklamasına tekrar dönelim.

Belge ibrazında ödemeli akreditifler, lehtarın akreditfte şart koşulan belgeleri akreditifte belirtilen ibraz bankasına sunması ve belgelerin akreditif şartlarına uygun olduğunun kabulünü takiben ödemenin lehtara zaman geçirilmeden yapıldığı akreditif türü olarak tanımlanabilmektedir.

Vesaik ibrazında ödemeli akreditiflerde dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da vesaiklerin hangi tür sorumluluğa haiz bankaya ibraz edilmiş olduğudur. Eğer akreditif amir banka nezninde kullanımda ise ve ibraz amir bankaya yapılmış ise ; amir banka uygun ibraz karşısında alıcıya rücu etme hakkı olmaksızın ödemeyi yapmakla yükümlü iken akreditifin görevli bir banka nezninde kullanımda olması durumda, görevli bankanın ödeme yükümlülüğünden kaçınma veya müşteriye rücu edecek şekilde ödeme yapabilmesi mümkün olmaktadır.

Bu yazının tüm hakları www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır.