akreditif çözüm raporu

Açılmış olan bir ihracat akreditifin çözümlenmesi, istenilen dökümanların tam olarak anlaşılması, ilave şartlarda ihracatçı firmayı zora sokacak bir maddenin olup olmadığının tespiti akreditif iş akışında önemli rahatlama sağlamakta ve firmaların elini güçlendirmektedir.akreditif çözüm

Bu yazının tüm hakları www.akreditif.biz.tryasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak www.akreditif.biz.trhakları saklıdır.

Akreditif çözümlemesine ilk olarak risk değerlendirmesi yapılarak başlanmalıdır. Akreditifi açan amir bankanın risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra akreditif metnine bakılmalı ve herhangi bir şüpheli durum olup olmadığı incelenmelidir. Unutulmamalıdır ki akreditif işlemlerinde ihbar bankaların sorumluluğu yalnızca iletilen metnin doğruluğunu kendilerince onaylamaktan ibarettir. Bu ise ihracatçılar açısından tam olarak güven vermekten uzaktır. Örneğin son aylarda elimize sonradan geçen bir olayda Rusya’daki bir bankadan gönderilen swift mesajı ile Türkiye’deki bir ihracatçının dolandırıldığı görülmüştür. Bu gibi vakalarla karşılaşmamak için mutlaka akreditif çözümlemesine risk analizi yapılarak başlanmalıdır.

Akreditif çözüm metninde ikinci aşama olarak istenilecek belgelerin neler olduğu ve herbir belgenin hangi bilgileri içermesi gerektiği üzerinde durulmalıdır.   Unutulmamalıdır ki akreditiflerde ödemeler ancak uygun evrak ibrazı karşılığında alınabilmektedir.

Son aşamada ise akreditif metninde yazılı olan ilave şartlara bakılmalı ve firmayı zora sokacak herhangi bir madde olup olmadığı incelenmelidir.

Türkiye’nin akreditif üzerine uzmanlaşmış ilk websitesi olan http://www.akreditif.biz.tr | akreditif bilgi merkezi CDCS uzmanı kadrosu ve akreditif konusundaki uzmanlığı ile Türkiye’deki firmaların her zaman yanında olmaktadır.

Reklamlar