ihracat akreditif danışmanlık

Bu sayfamızda kısaca ihracat akreditif danışmanlığı ile ilgili olarak bilgiler vermeye çalışacağız. İhracat akreditif danışmanlık nedir, nasıl verilmelidir, hangi ülkeler için ihracat akreditif danışmanlığı alınmasında fayda vardır gibi başlıklar yazımızın ana çerçevesini oluşturacaktır.

ihracat akreditif danışmanlıkBu yazının tüm hakları www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır.

İhracat akreditifleri ile Türkiye’deki bir ihracatçı firma lehine yurtdışındaki bir banka tarafından açılmış olan akreditifler tanımlanmaktadır. kendisi lehine akreditif açılan Türkiye’deki ihracatçı firma bu akreditife güvenerek yükleme yapmakta ve ödeme almayı beklemektedir.

Fakat bilindiği gibi akreditifler pek çok karmaşık yapıyı beraberlerinde getirebilmektedirler. Akreditifi açan ve ödeme garantisi veren kurum bir bankadır. Akreditifi açan bankaya akreditif terimleri çerçevesinde amir banka denilmektedir. Amir banka ise açmış olduğu akreditif karşılığında ödeme yapmak için yalnızca ihracatçıların kendilerine yapmış oldukları ibrazı incelemektedirler. Yaptıkları inceleme sonucunda eğer ihracat akreditifleri için yapılmış olan ibraz akreditif şartlarınca geçerli olarak kabul edilmekte ise ödeme yapılmakta yok eğer ibraz geçerli olarak sayılmaz ise bu durumda ibraz geçersiz sayılmakta ve red edilmektedir.

Amir bankalar red ettikleri ibraz için akreditif amirinin onayı olmaksızın ödeme yapamamaktadırlar.

Ayrıca son yıllarda yaşanan gelişmeler ile alıcı ve satıcılar internet ortamından tanışmakta ve birbirlerini görmeden mal alıp satmaya başlamaktadırlar. Çoğu zaman birbiri hakkında yeterli bilgiye sahip olunmadan yalnızca akreditife güvenerek ihracatçıların yükleme yaptıkları görülmektedir. Bu ise çoğu zaman büyük masraflara yol açan bir riski de beraberinde getiren bir işlem olmaktadır.

Tüm yukarıda sayılan nedenlerden ötürü ihracat işlemlerinde akreditif ile çalışılacak ise akreditif metninin bir akreditif uzmanına inceletilip olası problemli noktalar giderildikten sonra işleme başlamanın en doğru yol olacağı açıktır.

Türkiye’nin akreditif üzerine uzmanlaşmış ilk websitesi olan www.akreditif.biz.tr | akreditif bilgi merkezi CDCS uzmanı kadrosu ve akreditif konusundaki uzmanlığı ile Türkiye’deki firmaların her zaman yanında olmaktadır.