Akreditif Nedir

akreditif nedir başıklı yazı www.akreditif.biz.tr nin katkıları ile hazırlanmıştır ve alınan izin ile yayınlanmıştır.

Dış ticarette alıcı ve satıcılar birbirlerine olan güven dereceleri, alıcı veya satıcının piyasaya hakimiyet derecesi, siparişin büyüklüğü gibi etmenleri göz önüne alarak değişik özellikleri bünyelerinde barındıran çeşitli ödeme yöntemleri kullanılmaktadır. Örneğin, az miktarda üreticinin ürettiği bir malın satış işleminde, alıcılara nazaran rekabet avantajı olan üreticiler, peşin ödeme yöntemini alıcılara kabul ettirebilirken , bunun tam aksi durumlarda yani alıcıların az fakat satıcıların daha fazla olduğu durumlarda ise mal mukabili ödeme yöntemleri tercih edilebilmektedir. Peşin ödeme ve mal mukabili ödemenin yanı sıra dış ticarette vesaik mukabili ödeme,poliçe kabul kredili ödeme ve akreditifli ödeme seçenekleri de mevcuttur.

Sanırım buraya kadar yaptığımız kısa açıklama içerisinde akreditifin kaba taslak da olsa bir tanımını ortaya çıkaradık. En genel tanımı ile akreditif, dış ticarette kullanılan bir ödeme yöntemidir.

Fakat akreditifi dış ticarette kullanılan diğer ödeme yöntemlerinden ayıran belli başlı özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler ;

  1. Alıcı ve satıcının belirli şartları yerine getirmeleri koşulu ile güvence altına alınmış olması
  2. Akreditif işlemlerine bankaların aracılık etmeleri
  3. Akreditif işlemlerine akreditif açan bankanın ( amir banka ) ödeme güvencesi vermesi
  4. Akreditif işlemlerinin diğer sözleşmelerden bağımsız olması
  5. Akreditifin geri dönülemez bir ödeme güvencesi sağlaması
  6. Akreditifli ödemelerde bankaların kontrolleri sadece evraklar üzerinden yapmaları
  7. Akreditif kurallarının özel sektör organizasyonu olan ICC ( uluslararası ticaret odaları ) tarafından oluşturulması

Tüm bu özelliklerinden ötürü akreditif dış ticarette günümüze kadar geliştirilebilen en güvenilir ödeme yöntemi olma ünvanını hala sürdürmektedir.

Bu yazının tüm hakları www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır.